Saturday, 25 February 2012

Darjah kebesaran surakarta benarkah?


SUSUNAN DARJAH, BINTANG DAN PINGAT MENGIKUT ISTIADAT RAJA


DARJAH - DARJAH KERABAT

1. DARJAH KERABAT TERTINGGI KANJENG PANGERAN HARYO ADIPATI (D.K.T)
2. DARJAH KERABAT SRI NUGROHO KELAS 1 (D.K.S.N)
3. DARJAH KERABAT SRI KABADYO KELAS 1 (D.K.S.K)
4. DARJAH KERABAT KANJENG PANGERAN ARYO ADIPATI (D.K)
5. DARJAH KERABAT SRI NUGROHO KELAS 2 (D.K.S.N) + DATO’ BERGELAR
6. DARJAH KERABAT SRI KABADYO KELAS 2 (D.K.S.K) + DATO’ BERGELAR


DARJAH - DARJAH KEBESARAN

1. DARJAH SERI SETIA KANJENG PENGERAN HARYO (S.K.P.H) DATO’ SERI DIRAJA
2. DARJAH SERI SETIA KANJENG PANGERAN ARYO (S.K.P.A) DATO’ SERI PADUKA
3. DARJAH SERI SETIA KANJENG PANGERAN (S.S.K.P) KELAS 1 DATO’ SERI
4. DARJAH SERI KANJENG RADEN ARYO (S.K.R.A) KELAS 2 DATO’ SERI
5. DARJAH DATO’ KANJENG RADEN ARYO TUMENGGUNG (D.R.A.T) DATO’ PADUKA
6. DARJAH DATO’ KANJENG RADEN TUMENGGUNG (D.K.R.T) DATO’


BINTANG - BINTANG

1. BINTANG SETIA MANGKU PAKU BUWANA XIII (S.M.P)
2. BINTANG GAGAH BERANI (B.G.B)
3. BINTANG TAAT BAKTI (B.T.B)
4. BINTANG AHLI MANGKU PAKU BUWANA XIII (A.M.P)


PINGAT- PINGAT

1. PINGAT SETIA MANGKU PAKU BUWANA XIII (P.M.P)
2. PINGAT PEKERTI TERPILIH (P.P.T)
3. PINGAT KHIDMAT LAMA (P.K.L)
4. PINGAT GAGAH BERANI (P.G.B)
5. PINGAT JASA BAKTI (P.J.B)
6. PINGAT PERTABALAN SRI SUSUHUNAN (P.P)


SURAT


1. SURAT KEPUJIAN / PENGHARGAAN

DEFINISI DAN PENERANGAN SECARA LENGKAP
DARJAH - DARJAH KERABAT

1. DARJAH KERABAT TERTINGGI KANJENG PANGERAN HARYO ADIPATI (D.K.T)

Diwujudkan dan diwartakan (1893)
Darjah ini diberi kepada Sultan atau Raja atau Ketua Negara yang di kira sesuai oleh Sri Susuhunan dan Penerima Darjah ini merupakan ahli Kerabat yang paling tinggi di Istana Surakarta Hadiningrat dan ianya dikelaskan sebagai orang yang amat dihormati dan amat disanjungi.
Gelaran untuk Lelaki : Tiada
Gelaran untuk Perempuan : Tiada

2. DARJAH KERABAT SRI NUGROHO KELAS 1 (D.K.S.N)

Diwujudkan dan diwartakan (1945)
Darjah ini diberikan kepada Raja / Sultan atau anakdanya atau Permaisuri atau pun mana-mana Menteri dan Ketua Negara yang berkhidmat lebih daripada 25 Tahun dan dikira layak oleh Sri Susuhunan, Penerima Darjah ini dikira seorang yang amat dihormati dan disanjung tinggi.
Gelaran untuk Lelaki : Tiada
Gelaran untuk Perempuan : Tiada

3. DARJAH KERABAT SRI KABADYO KELAS 1 (D.K.S.K)

Diwujudkan dan diwartakan (1945)
Darjah ini diberi kepada Raja / Sultan atau anakdanya atau Permaisuri atau mana-mana Menteri dan Ketua Negara yang sentiasa menjalinkan hubungan baik dengan Istana dan juga sentiasa membantu Istana melalui pelbagai cara untuk tujuan pembangunan dan perkembangan budaya Jawa di difikir layak oleh Sri Susuhunan dan beliau ini amatlah dihormati dan disanjung tinggi.
Gelaran untuk Lelaki : Tiada
Gelaran untuk Perempuan : Tiada

4. DARJAH KERABAT KANJENG PANGERAN ARYO ADIPATI (D.K)

Diwujudkan dan diwartakan (1893)
Darjah ini diberikan kepada mereka yang dikira sesuai oleh Sri Susuhunan dan kebiasaannya seperti Permaisuri Raja / Sultan atau Yang DiPertuan dan juga boleh ditimbangkan kepada anakdanya yang sudah matang dan berjasa kepada Istana dan ianya dikelaskan sebagai ahli yang amat dihormati dan disanjung tinggi.
Gelaran untuk Lelaki : Tiada
Gelaran untuk Perempuan : Tiada

5. DARJAH KERABAT SRI NUGROHO KELAS 2 (D.K.S.N)  DATO’ BERGELAR

Diwujudkan dan diwartakan (2004)
Darjah ini diberikan kepada orang awam atau Dato-Dato yang telah menerima gelar dari Istana Surakarta yang memberi perkhidmatan dan jasanya selama lebih daripada 25 tahun layak meneri Darjah ini jika difikirkan sesuai oleh Sri Susuhunan dan beliau ini akan menerima Gelaran Khusus daripada Sri Susuhunan mengikut jasa dan bakti yang diberikan.
Gelaran untuk Lelaki : Dato' Seri dan beserta ( Gelaran Khusus )
Yakni : Yang Amat Berbahagia Dato' Seri Paduka Raja dan dikuti oleh namanya
Gelaran untuk Perempuan : Datin Seri dan beserta (Gelaran Khusus )
Yakni : Yang Amat Berbahagia Datin Seri Paduka Raja dan diikuti oleh namanya

6. DARJAH KERABAT SRI KABADYO KELAS 2 (D.K.S.K) DATO’ BERGELAR

Diwujudkan dan diwartakan (2004)
Darjah ini diberikan kepada mereka yang telah meneri Dato' atau Gelar dari Istana Surakarta atau telah mempunyai Gelaran Khusus yang diberikan oleh Mana-Mana Raja dan Sultan atau yang DiPertuan Negeri layak menerimanya jika difikirkan sesuai oleh Sri Susuhunan dan beliau hendaklah berjasa dan hendaklah setiasa membantu Istana tidak kira dari apa-apa bidang yakni bidang tenaga atau pun bidang pengelolaan Kebudayaan Jawa dan beliau ini akan menerima gelaran Khusus disamping menerima Gelaran Darjah Kerabat Istana.
 
Gelaran untuk Lelaki : Dato' Seri dan beserta  ( Gelaran Khusus )
Yakni : Yang Amat Berbahagia Dato' Seri Paduka Raja dan dikuti oleh namanya
Gelaran untuk Perempuan : Datin Seri dan beserta (Gelaran Khusus )
Yakni : Yang Amat Berbahagia Datin Seri Paduka Raja dan diikuti oleh namanya

DARJAH - DARJAH KEBESARAN

1. DARJAH SERI SETIA KANJENG PENGERAN HARYO (S.K.P.H) DATO’ SERI DIRAJA
Diwujudkan dan diwartakan (1893) disusun semula (2004)
Darjah ini merupakan darjah yang paling tinggi dikalangan Darjah Kebesaran yang membawa pelbagai gelaran yakni Gelaran Dato atau Dato Paduka dan Darjah ini adalah diwajibkan supaya penerimanya hendaklah terlebih dahulu mempunyai Gelaran dan ini merupakan satu penghormatan dan Darjah ini haruslah di perkenan oleh Sri Susuhunan dan beliau ini dikelaskan orang yang paling dihormati dalam Keluarga Darjah Kebesaran.
Gelaran untuk Lelaki : Dato' Seri DiRaja
Gelaran Untuk Isteri : Datin Seri DiRaja
Gelaran untuk Perempuan : Dato' Seri DiRaja
Gelaran untuk Suami : Tiada

2. DARJAH SERI SETIA KANJENG PANGERAN ARYO (S.K.P.A) DATO’ SERI PADUKA
Diwujudkan dan diwartakan (1893) disusun semula (2004)
Darjah ini adalah diberi kepada mereka yang sangat berjasa dan berbakti kepada Sri Susuhunan dan juga Karaton Surakarta dan penerima Darjah ini haruslah mempunyai latar belakang Dato' atau Datuk dahulu sebelum menerima Darjah yang agak tinggi ini dan semua pencalonan haruslah mendapat perkenan dari Sri Susuhunan dahulu, penerima darjah ini merupakan orang yang paling dihormati.
Gelaran untuk Lelaki : Dato' Seri Paduka
Gelaran Untuk Isteri : Datin Seri Paduka
Gelaran untuk Perempuan : Dato' Seri Paduka
Gelaran untuk Suami : Tiada

3. DARJAH SERI SETIA KANJENG PANGERAN (S.S.K.P) KELAS 1 DATO’ SERI
Diwujudkan dan diwartakan (1893) disusun semula (2004)
Darjah ini beri kepada mereka yang telah pun berjasa dan dikira sesuai oleh Sri Susuhunan dan mereka ini haruslah menyetahui adat istiadat budaya Karaton disamping itu, mereka ini hendaklah sentiasa memikirkan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan untuk Karaton dan penerima Darjah ini dikelaskan sebagai orang yang dihormati.
Gelaran untuk Lelaki : Dato' Seri 
Gelaran Untuk Isteri : Datin Seri 
Gelaran untuk Perempuan : Dato' Seri
Gelaran untuk Suami : Tiada

4. DARJAH SERI KANJENG RADEN ARYO (S.K.R.A) KELAS 2 DATO’ SERI
Diwujudkan dan diwartakan (1893) disusun semula (2004)
Darjah ini adalah merupakan Darjah Kelas dua jika dibandingkan dengan Darjah Seri Setia Kanjeng Pangeran dan Darjah ini adalah kepada mereka yang baru dianugerahkan manjadi Dato' dari Karaton Surakarta dan belum mempunyai pengalaman luas tetapi layak untuk menerima Darjah ini, maka difikirkan sesuai untuk diberi Gelar ini jika ianya diperkenan oleh Sri Susuhunan dan penerima Darjah ini digolongkan sebagai ahli kehormat.
Gelaran untuk Lelaki : Dato' Seri 
Gelaran Untuk Isteri : Datin Seri 
Gelaran untuk Perempuan : Dato' Seri 
Gelaran untuk Suami : Tiada

5. DARJAH DATO’ KANJENG RADEN ARYO TUMENGGUNG (D.R.A.T) DATO’ PADUKA
Diwujudkan dan diwartakan (1893) disusun semula (2004)
Darjah ini diberikan kepada mereka yang telah mempunyai Darjah sebelum ini atau pun belum mempunyai darjah tetapi layak untuk menerima, mereka ini digolongkan sebagai ahli kehormat dan diberi gelaran ini jika ianya dipersetujui oleh Sri Susuhunan dan beliau ini hendaklah berjasa dan berbakti kepada Karaton.
Gelaran untuk Lelaki : Dato' Paduka
Gelaran Untuk Isteri : Datin Paduka
Gelaran untuk Perempuan : Dato' Paduka
Gelaran untuk Suami : Tiada

6. DARJAH DATO’ KANJENG RADEN TUMENGGUNG (D.K.R.T) DATO’
Diwujudkan dan diwartakan (1893) disusun semula (2004)
Darjah ini sesuai diberi kepada mereka yang dikira berjasa kepada Negeri Negara mahupun dalam bidang sukarelawan dan sentiasa membantu masyarakat setempat ataupun membantu dari segi penajaan tidak kira diNegara asalnya atau pun di Karaton dan penerima Gelar ini merupakan ahli kehormat dan ianya boleh diberi jika diperkenan oleh Sri Susuhunan.
Gelaran untuk Lelaki : Dato' 
Gelaran Untuk Isteri : Datin 
Gelaran untuk Perempuan : Dato' 
Gelaran untuk Suami : Tiada
BINTANG - BINTANG (diwarta 2004)

1. BINTANG SETIA MANGKU PAKU BUWANA XIII (S.M.P)
Diberi kepada mereka yang dikira berpengalaman dan taat setia kepada Raja dan penerima ini tidak membawa apa-apa Gelaran tetapi digolongkan sebagai ahli kehormat Kelas 2 diberi jika diperkenan oleh Sri Susuhunan.

2. BINTANG GAGAH BERANI (B.G.B)
Diberikan kepada mereka yang pernah berkhidmat untuk Negara dan sentiasa memikirkan keamanan dan kesejahteraan Negara dan ianya haruslah diperkanan oleh Sri Susuhunan. Tiada gelaran Khusus

3. BINTANG TAAT BAKTI (B.T.B)
Diberi kepada mereka yang Taat dan setia kepada Raja dan Negara mahupun Negeri dan berbakti kepada  Negara dan semuanya terutama kepada Karaton dan sentiasa memikirkan pembangunan dan membantu Masyarakat diberi jika difikirkan sesuai oleh Sri Susuhunan. Tiada Gelaran Khusus

4. BINTANG AHLI MANGKU PAKU BUWANA XIII (A.M.P)
Diberikan kepada mereka yang dikira sesuai oleh Sri Susuhunan dan penerima Bintang ini merupakan oenerima dan persiapan untuk melangkah kepada peringkat yng lebih tinggi, kebiasaannya penerima ini haruslah mempelajari pelbagai budaya Karaton untuk dianugerahkan Bintang dan Darjah yang lebih tinggi kemudian Hari dan penerima ini hendaklah Taat dan berbakti kepada Negeri mahupun Negara asalnya. Penerima tidak membawa sebarang Gelar.


PINGAT- PINGAT (diwarta 2004)

1. PINGAT SETIA MANGKU PAKU BUWANA XIII (P.M.P)
Diberika kepada mereka yang setia kepada Raja dan Negara dan difikir sesuai oleh Sri Susuhunan.

2. PINGAT PEKERTI TERPILIH (P.P.T)
Diberi kepada mereka yang sentiasa menunjukkan contoh dan boleh menjadi contoh kepada semua dengan pekerti baiknya itu dan dikira sesuai oleh Sri Susuhunan.

3. PINGAT KHIDMAT LAMA (P.K.L)
Diberi kepada mereka yang perkhidmatannya lama melebihi 25 tahun dalam sesuatu badan dan tidak mempunyai masalah yang berat dalam disiplinnya dan jika difikirkan sesuai oleh Sri Susuhunan.

4. PINGAT GAGAH BERANI (P.G.B)
Diberi kepada mereka yang pernah menjadi askar atau pun Polis mahu pun yang sedang bertugas sekarang juga sesuai untuk menerimanya jika difikir sesuai oleh Sri Susuhunan.

5. PINGAT JASA BAKTI (P.J.B)
Diberika kepada mereka yang berjasa dan berbakti kepada Negeri dan Negara dan difikirkan sesuai oleh Sri Susuhunan

6. PINGAT PERTABALAN SRI SUSUHUNAN (P.P)
Diberi pada setiap hari pertabalan pada setiap tahun kepada mereka yang menyertainya bolehlah memakai pingat pertabalan ini.


SURAT (diwarta 2004)

1. SURAT KEPUJIAN / PENGHARGAAN
Diberi kepada mereka yang dikira sesuai menerimanya oleh Sri Susuhunan sebagai contoh mereka yang cemerlang dalam bidang akademik atau pun bidang sukan seperti Juara dalam Sukan juga boleh dipertimbangkan untuk memberi Surat Kepujian ini jika dipersetujui oleh Sri Susuhunan.

Berikut Adalah Senarai Nama Penerima Gelaran Dato' Seri, Dato' Paduka, Dato' dan Bintang Kehormat (Tidak termasuk Raja-Raja / Sultan-Sultan)
Senarai Penerima Darjah Kerabat Sri Kabadyo Karaton Surakarta Hadiningrat (DKSK)
Yang Amat Berbahagia Dato' Seri Paduka Raja,
Dato' Seri Mau Yon Seong
Setiausaha Sulit Kanan Kepada I.S.K.S. Paku Buwana XIII di Malaysia

Yang Amat Berbahagia Dato' Seri Setia Raja,
Dato' Dr. Ong Yeok Leng
Setiausaha Sulit Khas Kepada I.S.K.S. Paku Buwana XIII di Malaysia

Senarai Penerima Darjah Kerabat (DK)

Yang Mulia Pangeran Prof. Dato’ Seri Dr. Raden Basiron Bin Raden Said
Duta Besar Kebudayaan Karaton Surakarta di Malaysia

Senarai Penerima SPKP – Dato Seri Paduka

Yang Berhormat Dato' Seri Paduka Dr. Suleiman bin Mohamed
SPKP, SSSA, DPNS, PhD, (UKM) (2002)
Mantam Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia,
Kementerian Kesihatan Malaysia.

Yang Berhormat Tan Sri Dato’ Amar George Chan Hon Nam
DKRH, PSM, DA, PNBS, KMN, ABS. (2002)
Timbalan Ketua Menteri Sarawak.

Yang Teramat Mulia
Dato’ Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan Dato’ Abdul Bin Ali,
SPKP, DTNS. (2002)
Undang Luak Johol, Negeri Sembilan

Yang Mulia Tengku Paduka Pangeran Dato’ Seri Dr. Baha Ismail Ahmad
SPKP, DPTJ, JP. (2002)

SKPT – Dato’ Seri

Yang Berbahagia Dato’ Seri Datuk Haji Mansor Bin Masikon
SKPT., AMN, KMN, PSD, PPTJ  

DKRA – Dato’ Seri

Yang DiHormati Mejar (B) Dato’ Seri Hj. Zainal Nazeri Bin Zainuddin
DKRH, DPTJ (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Seri Mau Yon Seong
DKRA., DKRT (2007)

Yang Berbahagia Dato’ Seri Prof. Dr. Francis Fong Ngin Wyu
DKRA., DKRT (2007)


DRAT – Dato’ Paduka

Yang Berbahagia Dato' Paduka Ang Lai Hee
DKRH, DPTJ, JP (2003)
Setiausaha Pemuda MCA Bahagia Ampang Jaya

Yang Berbahagia Dato’ Paduka Azami Bin Said
DRAT, DMRM, PPA, PBB(Kemboja), PBB(Somalia),
PBB(Ifor), PBB(United Nation).(2002)

Yang Berbahagia Dato’ Paduka IR Ronnie Lin Che Hong
DRHT, PJK, AMP BSc (USA). (2002)

Yang Berhormat Dato’ Paduka Darus Salim B. Bulin
DRAT. (2002)
Ahli Exco Kerajaan Negeri Sembilan .

Yang Berbahagia Dato’ Paduka Rosly Bin Md Amin
DRAT. (2005)

Yang Berbahagia Dato’ Paduka Gimas Bin Hussin
DRAT. (2005)

Yang Berbahagia Dato’ Paduka Shum Che Kok
DRAT. (2005)

Yang Berbahagia Dato’ Paduka Tang Soon Sang @ Armejeet Singh
DRAT. (2005)

Yang Berbahagia Dato’ Paduka Md Zairi Bin Zainal
DRAT. (2005)
 
Yang Berbahagia Dato' Paduka Prof. Dr. Francis Fong Ngin Wyu
DKAT. (2006)

Yang Berbahagia Dato’ Paduka Dr. Hassan Dato’ Omar
DRAT. (2005)
 
Yang Berbahagia Dato’ George Kevin Chang Tung Lung
DRAT (2007)

DKRT – Gelaran Dato’

Yang Berbahagia Dato’ Md Nasir Bin Yusop
DKRT., AMN., PPN., BKT., PJK. (2002)
Setiausaha Sulit Kanan Kepada
YB Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia,
Kementerian Kesihatan Malaysia.

Yang Berbahagia Dato' Ariffin Bin Imat
DKRT (2002)
Pengarah Kemajuan Negeri
Pejabat Pembangunan Negeri Wilayah Persekutuan,
Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri

Yang Berbahagia Dato’ Ismail Bin Haron
DKRT (2002)
Timbalan Pengarah Kemajuan Negeri,
Pejabat Pembangunan Negeri Wilayah Persekutuan,
Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri

Yang Berbahagia Dato’ Tan Ying Lik 
DKRT. (2002)
 
Yang Berbahagia Dato’ Sukarno Bin Mustaffa Kamal
DKRT (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Hj. Abdul Aziz Bin Hj. Sapian
DKRT, AMN (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Robert Lian
DKRT (2002)
Pengarah Imigresen Sarawak,
Bangunan Sultan Iskandar.

Yang Berbahagia Dato’ Tan Ah Lek
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Hj. Kassim Bin Ujang
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Hj. Arshad B.A. Rashid
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Kamal Bin Dato’ Mohd Yusuf
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Chua Look Koh
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Zaini Bin Asmuni
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Ooi Kee Chew
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Soh Alan
DKRT. (2002)

Yang Mulia Dato’  Tengku Hj. Aminordin B. Tg. Hj. Ahmad
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Khoo Huey Chong
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Lim Poh Ming
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Tan Poi Khiang
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’ Dr. Nelson Fung Kee Chong
DKRT. (2002)

Yang Berbahagia Dato’  Mau Yon Seong
DKRT. (2007)

Yang Berbahagia Dato’ Ghazali Bin Md Nor
DKRT. PJK, AMT (2007)

Yang Berbahagia Dato’ Ho Choon Tuck Fabian
DKRT. (2007)

Yang Berbahagia Dato’ Veerapan A/L Muthaiyah
DKRT. (2007)

Yang Berbahagia Dato’ Chai Siek Hee
DKRT. (2007)

Yang Berbahagia Dato’ H`ng Choon Hua
DKRT. (2007)

Yang Berbahagia Dato’ Dr. Aliasan Mohd
DKRT. (2005)

Yang Berbahagia Dato’ Yeo Chin Kiong
DKRT. (2005)

Yang Berbahagia Dato’ Mohammad Rosidi Bin Hj. Saad
DKRT. (2005)

Yang Berbahagia Dato’ Badruddin Abu Bakar
DKRT. (2005)

Yang Berbahagia Dato’ Ong Yeok Leng
DKRT. (2007)

Yang Berbahagia Dato’ Mohd Razif Bin Abbas
DKRT. (2005)

Yang Berbahagia Dato’ Rosnani Bte Ibrahim
DKRT. (2006)

Yang Berbahagia Dato’ Anne Chan Nyat Lim
DKRT. (2006)

Yang Berbahagia Dato’ Lai Siew Lan
DKRT. (2006)

Yang Berbahagia Dato’ Hj. Masri Bin Hj. Sariani
DKRT, PIS, PJK, PPN (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Jamaludin Bin Said  
DKRT. (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Ng Bong Ching
DKRT, ANS (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Ahmad Bin Kosnan
DKRT (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Khong Jong Woei
DKRT (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Ng Nyew Chai
DKRT (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Ibrahim Bin A.Aziz
DKRT, PIS (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Mokhtar Bin Rahmad
DKRT, DKRT, AMS P .ARCH, DIP. Arch.Adv, Dip. Arch.L.A.N, MBA(2003)
TNB Properties Sdn Bhd

Yang Berbahagia Dato' Kassim Bin Kanli
DKRT (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Abdul Manan Bin Omar
DKRT, PPN (2003)
Setiausaha Ahli Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah

Yang Berbahagia Dato’ Yusof Bin Hj. Izhar
DKRT (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Azmir Bin Na Wawi
DKRT (2003)

Yang Berbahagia Dato’ Kol Abu Bakar Bin Hj. Hashim
DKRT, AMN, ADK, KAT (2004)
Pegawai Tentera Udara Malaysia

Yang Berbahagia Dato’ Ir Mat Riffin Bin Omar
DKRT, AMP (2004)
Pengurus Besar Negeri (Johor)
TNB Distribution Sdn Bhd

Yang Berbahagia Dato’ Lim Kok Beng
DKRT. (2004)

Yang Berbahagia Dato’ Teoh Tong Huat
DKRT. (2004)

Yang Berbahagia Dato' Abdul Rahman Bin Bakar
DKRT. (2008)

Yang Berbahagia Dato' Asgar bin Hup Bib
DKRT. (2008)

Yang Berbahagia Dato' Ong Boon Hong
DKRT. (2008)

Yang Berbahagia Dato' JinLoo
DKRT. (2008)

Yang Berbahagia Dato' Cheng Boon Chuan
DKRT. (2008)

Yang Berbahagia Dato' Sik Poh Meng
DKRT. (2008)

Yang Berbahagia Dato' Cheah Yew Kong
DKRT. (2008)

Yang Berbahagia Dato' Chong Swee Main
DKRT. (2008)

Yang Berbahagia Dato' Cheng Kok Leong
DKRT. (2008)

Yang Berbahagia Kanjeng Raden Tumenggung
Tengku Ismail bin Tengku Su
SMT., DKRT, (2008)

Yang Berbahagia Dato’ Shawal bin Salim
DKRT, (2008)

Yang Berbahagia Dato’ Tan Poh Soon
DKRT, (2008)

Yang Berbahagia Dato’ Ng See Kaw
DKRT, (2008)

Yang Berbahagia Dato’ Lim Poh Leng
DKRT, (2008)

Setia Mangku Paku Buwana XIII (S.M.P)

Tuan Mohd Rezan bin Abdullah
SMP. 2008

Tuan Lim Kay Sang
SMP. 2008

Puan Ong Sek Hung
SMP. 2008

Tuan Che Zamrey bin Mohd Hashim
SMP. 2008

Tuan Lee Seong Seng
SMP. 2008

Ahli Mangku Paku Buwana XIII (A.M.P)

Tuan Redzuawan bin Ismail
AMP. 2008No comments:

Post a Comment